Hoogspanningsengineer

Send to email
 
  • Regions Europe
  • Country Netherlands
  • City Arnhem
  • Type of Employment Contract
  • Job number WTSmvan11367

About the job

Engineer Verbindingen (Kabels, Lijnen of Stations)
 
De nieuwe, tijdelijke, performance units zijn opgericht voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vier grote clusters van projecten. De performance units krijgen de opdracht voor de realisatie van de hoogspanningsverbindingen met hun stations.
 
Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding in nauwe afstemming met de interne stakeholders en het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over de voortgang, en de knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, informatie en organisatie.
 
Binnen een van de clusters is behoefte aan een verbindingen engineer met specialisme hoogspanningskabels, hoogspanningslijnen of stations welke zelfstandig binnen het projectteam zijn of haar werkzaamheden moet verrichten.
Het zijn 3 verschillende vacatures: Engineer Hoogspanningskabels, Engineer Hoogspanningslijnen en Engineer Stations.
 
De werkzaamheden hebben betrekking op aanpassingen en uitbreidingen van een bestaand hoogspanningsnet. Daarnaast zijn er een aantal 150kV kabelverbindingen waar wellicht ook een beroep gedaan wordt op de kennis en kunde van de verbindingen engineer.
 

Requirements

De functie verbindingen engineer heeft als specialisme kabels\lijnen\stations en zal vanuit zijn technische kennis en vaardigheden basisontwerpen(BO)/vraagspecificaties opstellen met de bijbehorende tekeningen.
Naast de eigen kennis zal gebruik worden gemaakt van standaarden en specificaties welke eigen moeten worden gemaakt. Voor de uitoefening van de functie is minimaal HBO niveau Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde in de afstudeerrichting energietechniek benodigd. De functie van verbindingen engineer is minimaal 0,8 fte voor de duur van het project.

Voor de uitoefening van de functie is minimaal 10 jaar ervaring met het ontwerpen en controleren van constructies en systemen op het gebied van hoogspanningstechniek (≥ 110kV) vereist. Voor de Verbindingsengineers in het bijzonder (AC) hoogspanningskabels. En voor de Stations Engineer is ervaring in het primaire vakgebied vereist. Naast goede vakinhoudelijke kennis is ook kennis met UAV-GC contracten en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) een vereiste.

De persoon moet een pro- actieve houding hebben en eigen initiatief tonen welke als team-player samen met de andere teamleden gedreven is om een goed resultaat neer te zetten.
 
Send to email